Adıyaman 1 Şubesi
254 | | | 02-12-2022
Kariyer Basamakları Sınavı Sonrası Oluşan Mağduriyetler Giderilmelidir
Ahmet ŞAHİN

Öğretmen camiasının tepkilerine aldırış edilmeden, sendikamızın bazı hususlarla ilgili düzenleme talepleri dikkate alınmadan 19 Kasım 2022 tarihinde yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı geride kaldı. Sınav tamamlandı tamamlanmasına ancak bu kapsamda birçok öğretmenin yeni mağduriyetleri oluştu.

Öğretmenlerin ve sahanın sesine kulak verilmeden hazırlanan ve neredeyse her yönüyle geliştirilmeye muhtaç 03/02/2022 tarih ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda özetle; “kademe ilerlemesi cezası almamış, 10/20 yılını, mesleki gelişim çalışmalarını ve en az 180/240 saatlik Uzman/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış öğretmenlerden, yapılan yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alıp başarılı olanlara (yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar yazılı sınavdan muaf tutularak) uzman/başöğretmen sertifikası düzenlenir. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır” ifadeleri yer almaktadır. Süreçle beraber öğretmenlerin oluşan sorunlarına değinelim.

Ülke genelinde yukarıda belirtilen şartları taşıdıkları halde sınav başvurusunu -ilk defa karşılaştıkları karmaşık yeni başvuru sistemi yüzünden- yapamayan, başvuru yaptığı halde başvurusu “teknik aksaklıklar” nedeniyle sistem tarafından kabul edilmeyen, son başvuru süresi itibariyle 10 yılını birkaç gün veya birkaç ayla kaçıran, son başvuru süresi itibariyle yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamadığı için sınavlardan muaf olamayan ancak üniversitelerin akademik takvimleri kapsamında güz dönemi sonunda (2023 Ocak-Şubat) ve bahar dönemi sonunda (2023 Haziran-Temmuz) aylarında bu eğitimlerini tamamlayacak olan, tatil döneminde çeşitli ve geçerli mazeretleri nedeniyle yüzlerce saatlik eğitim programlarını tamamlayamadığı veya MEB tarafından istenen mesleki gelişim çalışmalarını sisteme yükleyemediği için başvuru yapamayan ve yapılan sınava hastalık, yakınlarının vefatı vb. nedenlerle giremeyen binlerce öğretmen bulunmaktadır.

Oluşan mağduriyetlerin Milli Eğitim Bakanlığı’nca ivedilikle çözüme kavuşturulması için; 10/20 yılını gün veya ay farkıyla tamamlayamadığı için herhangi bir aşamada başvuru yapamayan öğretmenlerin hizmet süresi şartının uzman öğretmenlik için 8 yıla, başöğretmenlik için 12 yıla çekilmesi, sınav şartının derhal kaldırılarak, öngörülen diğer şartları taşıdığı halde sınava başvuru yapamayan, sınava giremeyen veya sınavdan başarılı olamayan bütün öğretmenlere başvurdukları unvanların 15 Ocak 2023’ten önce verilmesi, 2023 yılı ilk aylarına kadar tamamlanmak üzere; mağdur olan öğretmenlere mesleki gelişim çalışmalarının yeniden sisteme yüklenmesine olanak sağlanması ve süresinin, Uzman Öğretmenlik için 100 ve Başöğretmenlik için 150 saat olarak güncellenmek kaydıyla, ÖBA üzerinden yeni Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarının düzenlenmesi, sınav şartı kaldırılana kadar kanunda öngörülen diğer şartları taşıyan, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini sınavdan sonra tamamlayan öğretmenlere mezuniyet tarihi itibariyle hak ettikleri unvanların verilmesi, bundan sonraki başvurular için; öngörülen hizmet yılını doldurmayan veya mesleki gelişim çalışmaları eksik olan öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına katılmalarına olanak verilmesi, ayrıca Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programları başvurularının yıl boyunca sürekli açık tutulması ve eğitimlerin tamamlanmasına olanak sağlanması önem arz etmektedir.

Ayrıca kanunda; “Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır” ifadesi yer almaktadır. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Uzman Öğretmen ve Başöğretmen olmaya hak kazanan öğretmenlere, sınav sonuçlarının açıklandığı tarih baz alınarak ivedilikle sertifikaların düzenlenmesi ve 2022 aralık ayından itibaren öğretmenlerin bu unvanların getirdiği haklardan faydalandırılması gerekmektedir.

Tüm Yazılar
1 Kariyer Basamakları Sınavı Sonrası Oluşan Mağduriyetler Giderilmelidir