Adıyaman 1 Şubesi

Vergi dilimleri kayıpları önleyecek şekilde yeniden düzenlemeli

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Aralık ayı enflasyon oranlarının tespitinden sonra memur maaşlarına yapılacak artışların da netleşeceğini hatırlatarak vergi dilimlerindeki adaletsizlik giderilmediği müddetçe yapılacak artışların çalışanların refahına katkı sağlamayacağını söyledi. Memur-Sen olarak, pandemi sonrası fiyat artışları neticesinde kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ve geçim sıkıntısının büyüdüğünü sürekli olarak dile getirdiklerini vurgulayan Deniz, 2023 yılında toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile oluşacak maaş artışlarına ek olarak bir refah payı artışının sağlanması gerektiğini, harcırah tutarlarında ve vergi dilimlerinde acilen adaletli bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

“Kamu görevlilerine 2022 Ocak ayında yüzde 30,5, Temmuz ayında yüzde 41,69 oranında yapılan maaş/ücret artışlarına ve diğer ek desteklere rağmen 2022 ek bütçesinde gelir vergisi dilimlerinde yeterli düzenlemenin yapılmaması ve kamu görevlileri için ödenen harcırah tutarlarının günün şartları karşısında yetersiz kalması, kamu görevlilerinin önemli kayıplar yaşamasına sebebiyet vermekte ve bu kayıplar yıl sonuna doğru daha derinden hissedilmektedir” şeklinde konuşan Deniz, “2023 yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 122,93 olarak belirlenmesiyle birlikte gelir vergisi dilimlerinin ne kadar artacağına ilişkin somut bir veri de ortaya çıkmıştır. Fakat bu artış oransal olarak yüksek gibi görünse de, yeni yılda hem asgari ücretliye hem de kamu görevlisine yapılacak artış sonrasında sabit gelirliler hem yüzde 20’lik hem de yüzde 27’lik dilime girecek ve gelir kayıplarının önlenmesi mümkün olmayacaktır” dedi.

Kamu görevlileri için öneme sahip bir diğer konunun piyasa şartları karşısında yetersiz kalan harcırah tutarlarının günün şartlarına uygun şekilde güncellenmemesi olduğunu söyleyen Deniz, “güncel rakamlarıyla harcırah tutarları, enflasyon rakamlarına yenik düşmüş ve kamu görevlilerinin ihtiyaçlarını karşılama işlevini yerine getiremez hâle gelmiştir. Başta yer değiştirme masrafı, taşıt gideri, yatacak yer temini ve gündelik tutarı olmak üzere harcırah tutarlarının, günümüz piyasa şartları dikkate alındığında konaklama, yol ve benzeri giderleri karşılama noktasında yetersiz kaldığı görülmektedir. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu süreçte, kamu görevlilerinin talep ve beklentileri görülmeli, ihtiyaçları karşılayacak adımlar atılmalıdır. Kamu görevlilerine ödenen harcırah tutarları en az yeniden değerleme oranında artırılarak günün şartlarına uygun hâle getirilmeli; kamu görevlilerinin gelir vergisi kaynaklı kayıp yaşamaması için toplu sözleşme süreçlerinde de dile getirdiğimiz “Vergide yüzde 15’i aşan kısmın iade edilmesi” teklifimiz uygulamaya konulmalı, gelir vergisi dilimleri adil bir şekilde düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.