Adıyaman 1 Şubesi

BESNİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ TEZVİRATLARA İLİŞKİN AÇIKLAMAMIZDIR

Değerli Üyelerimiz;

Sendikamız hakkında kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan bazı algılara, kaprisi kapasitesinden büyük muhterislerin haksız ve yakışıksız ithamlarına, aynı muhteris kitlenin sözcülüğüne soyunan sözde demokrasi havarilerinin iftira ve yakıştırmalarına karşı açıklama ihtiyacı duyulmuştur.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi 7. Olağan Kongre süreci, Genel Merkezimizin oluşturduğu takvime ve tüzüğümüzün öngördüğü hukuki temellere uyularak, 22 Ekim 2022 tarihinde yapılan seçimlerle tamamlanmış; Ali Deniz, yapılan seçimlerde bütün üyelerimizin emanetini taşıyan delegelerin tercihi neticesinde güven tazeleyerek üçüncü kez Şube Başkanlığına seçilmiştir.

Şube kongre sürecinin tamamlanmasının hemen akabinde İlçe Temsilcilik Seçimleri için takvim belirlenmiş ve şube web sitemiz üzerinden 10 Kasım 2022 tarihinde duyuruya çıkılmıştır. İlgili duyuruya https://adiyaman1.ebs.org.tr/manset/2249/temsilcilik-secim-takvimi adresinden ulaşılabilir. Temsilcilikler için aday başvurularının süresi 14 Kasım 2022 tarihinde sona ermiş, seçim ilanı neticesinde temsilcilik için başvuru yapılan ilçelerde seçim gerçekleştirilmiştir. Temsilcilik için başvurunun yapılmadığı ilçelerimizde ise tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Şube Yönetim Kurulumuz tarafından İlçe Temsilciliği Yönetim Kurullarının belirlenmesi için istişare süreci işletilmiştir. Söz konusu istişare süreci birlik beraberliğin devamı, örgütlü gücümüzün ilanı için Besni ilçemizde de yoğun bir biçimde yürütülmüştür. Besni ilçemizde geniş katılımlı, üyelerimiz açısından temsil kapasitesi yüksek bir yönetim kurulu oluşturma çabaları ne yazık ki sendikal bilinci kendisiyle sınırlı bazı kişi ve çevrelerce sabote edilmeye çalışılmıştır. Şube Yönetim Kurulumuz tüm bu yaşananlara rağmen temsil gücü yüksek bir İlçe Yönetim Kurulu’nu kapsayıcı bir yaklaşımla oluşturmuştur. Söz konusu yönetim kurulunda, Besni’de antidemokratik bir sürecin işletildiğini iddia eden isimlere de yer verilmiştir. Ancak her fırsatta menfi beklentileri gerçekleşmeyince sendikamızın gücünü kırmaya azmeden, teşkilatımızın birlik ve beraberliğini hazmedemeyen bu isimler hizmet için sendikacılığın sadece başkanlık makamını kendilerine layık görmüş olmalılar ki “seçimden kaçılıyor, Besni’nin iradesi yok sayılıyor” iftirasını her ortamda dillendirerek yönetimine aday oldukları sendikalarından istifa etme yolunu tercih etmiş, sendikacılığın itibarına gölge düşürmeye çalışmış ve yalan-yanlış iddialarla alanı kirletmişlerdir. Oysa ki, “Besni’de seçim yapılmıyor, üyenin iradesi yok sayılıyor” diyen aynı kifayetsiz muhterisler bir önceki dönemde seçimle işbaşına gelen İlçe Temsilcimizi ve oluşturduğu yönetim kurulunu Besni yerel siyasi iradesi ile de dirsek temasına girerek yıpratmış, seçilmiş İlçe Temsilcisinin ilçeden ayrılışına sebep olmuşlardır. Kaldı ki; 7. Olağan Genel Kurul için İlçe Delegesi belirleme sürecinde, aynı isimler kendileri delege adaylığı için başvuru yaparak Besni’nin birliği ve beraberliği zedelenmesin gerekçesiyle, ilçede delege belirlemek için seçim yapılmasını istememişlerdir. Delege belirleme sürecinde delegelik başvurusu yapıp seçime ihtiyaç duymayan bu muhterisler; ilçe temsilciliği seçim takvimi şube web sitemizde ilan edilip herhangi bir başvuru olmayınca, tüzüğe dayanan atama ve görevlendirme hakkını kullanan Şube Başkanımızı ve Şube Yönetim Kurulumuzu haksız ithamlarla hedef göstermişlerdir. Sendikamızı ve sendikacılığı kendi tekellerinde zanneden bu kifayetsiz zevat, bulundukları kurumlarda yönetici olmalarını da bir mobbing aracına dönüştürerek, üyelerimizi derslerinden ve çalışma ortamlarından uzun süre alıkoyarak 28 Şubat sürecini aratmayacak ikna odalarında çeşitli tezviratlarla istifaya zorlamaktadırlar.

Besni ilçemizin seçilmiş temsilcisinin, siyasi ayak oyunları ile görevden alınmasına, mağdur edilmesine ses çıkarmayan, bu da yetmiyormuş gibi hasmane bir tutumla onunla selamı sabahı kesen insanların, hak-hukuk talepleri samimi ve gerçekçi değildir.

Seçilmiş İlçe temsilcisi için “bu başkan gitsin, kimi atarsanız atayın; başımız gözümüz üstüne” ifadelerini kullanmaktan imtina etmeyen muhterisler, şimdi “bizim dışımızda kim olursa olsun istemezük” şeklinde bir dayatmayı kendileri için demokratik bir hak olarak görmektedir.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi 7. Olağan Kongresi için delege belirleme sürecinde Besni’ye ait 18 delege için 36 başvuru söz konusu olduğunda “biz istiyoruz ki Besni’de seçim olmasın, insanlar kutuplaşmasın, sendikamız birlik beraberlik içinde hareket etsin, kimse ötekileştirilmesin. Gelin delege seçimlerinde ortak liste yapalım” ifadelerini kullanarak üyelerin iradelerini tekellerinde tuttuğunu düşünenler, nasıl oldu da demokrasinin varlığını hissetmeye başladılar?

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, sendikacılığı kendi çıkarlarıyla mahdut bu zihniyete asla geçit vermeyecektir. Tüm engellemelere rağmen her gün büyümeye devam eden teşkilatımız akl-ı selime dayanan iz’anı ve sağduyusuyla kaos ve anarşi üretmeye, üyenin iradesini tekellerine almaya çalışanlara gereken cevabı verecektir. Bu süreçte istifaya zorlanmak suretiyle veya başka yollarla mobbinge maruz kalan bütün üyelerimizin haklarını, hukukun tanıdığı tüm imkanları kullanarak koruyacağımız bilinmelidir.

Eğitim-Bir-Sen ortak bir sevdanın tezahürüdür. Bir kişinin varlığı ve yokluğu ile sarsılmayacak kadar kökleri güçlü olan, birlerden binlere ulaşan bir mücadelenin adresidir. Soylu mücadelemizde her üyemizin omuzlarında taşıdığı yükün farkında olmakla beraber aynı yükü omuzlamanın onurunu yaşıyor, soylu mücadelemizi birlikte yürütmenin gayretini taşıyoruz.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak bize vermiş olduğunuz emaneti mukaddes biliyor, örgütlü gücümüzden ürken çevrelerin algı oyunlarına karşı bütün üyelerimizi sevdasına sahip çıkmaya; hak, emek ve özgürlük mücadelemizde olaylara ve şahıslara takılmadan birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

                                                                                                 EĞİTİM-BİR-SEN ADIYAMAN ŞUBESİ

                                                                        YÖNETİM KURULU