Adıyaman 1 Şubesi

Şube Müdürleri yapılan iyileştirmelerden faydalandırılmalıdır

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz’i ziyaret ederek Şube Müdürlerinin sorunları ve çözüm yollarına dair çalışmalarını ilettiler.

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, MEB Şube Müdürlerinin özlük ve mali hakları bakımından gerekli düzenlemeler yapılmadığı mağdur edildiğini belirterek, mağduriyetlerin giderilmesi için gayret ettiklerini söyledi. Şube Müdürlerinin hemen hemen tamamının öğretmen kökenli olduğunu hatırlatan Deniz, bu arkadaşlarımız eğitim öğretim hizmetleri içinde kariyer yapma şevkiyle sınavlara girerek başarılı olmuştur. Ancak birçoğu okullarında idareci veya öğretmen olmaları hasebiyle eğitim öğretim sınıfına tabi iken Şube Müdürü olduktan sonra Genel İdari Hizmetler sınıfına tabi olmuşlardır. Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfı çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili iyileştirmeler yapılmasına rağmen Şube Müdür arkadaşlarımızın öğretmen kökenli oldukları maalesef unutulmuş ve yapılan iyileştirmelerden faydalanamamışlardır. Bu durum aynı zamanda kamu çalışanlarının hiyerarşik yapısında da ücret haksızlıklara sebebiyet vermektedir. Birçok Şube Müdürü şu anda eğitim öğretin sınıfına tekrar geçmek için istifanın eşiğine gelmiş durumdadır. Şube Müdürlerinin mağduriyetlerinin giderilmemesi eğitim öğretim hizmetlerinin de aksaması riskini beraberinde getirmektedir” dedi.

 Şube Müdürleri adına konuşan Mehmet Türk “Şube Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığının gerek merkez teşkilatının gerekse taşra teşkilatının en önemli kariyer basamaklarındandır. Bulundukları bakanlık birimlerinde hafızadır, taşıyıcı kolondur” ifadelerini kullandı. Şube Müdürleri durumun vahametini yetkililerin gündemine almak için yaklaşık bir yıldır kendilerine yakışır usul ve erkanlarla seslerini duyurmaya çalıştığını dile getiren Türk, “Yerel ve ulusal karar alıcılarla ve meslek örgütleriyle irtibata geçmekte, bakanlığa taleplerini ileten yazılı başvurular yapmakta, günümüzde hak arama platformu haline dönüşen sosyal medyada durumlarını anlatmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Yapılan görüşmede Şube Müdürlerinin acilen çözüme kavuşturulması gereken sorunları ve talepleri şu şekilde oluştu:

1- Şube Müdürü kariyer yapmış öğretmendir. Bu nedenle Şube Müdürüne uzman öğretmen ve baş öğretmen olma hakkı tanınmalıdır.

2- Şube müdürüne haftalık en az 40 saat ek ders ödenmelidir.

3- Şube müdürünün özel hizmet tazminatı arttırılmalıdır.

4- Şube müdürüne makam tazminatı ödenmelidir.

5- Yakın dönemde Şube Müdürünün uhdesinden alınan disiplin amirliği yetkisi, okul/ kurum idareci ve öğretmenlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek iade edilmelidir. Böylece Şube Müdürünün her geçen gün kaybolan itibarı iade edilmiş olacaktır.

6- Şube müdürünün bir alt görev unvanı okul müdürü olarak tanımlanmalıdır. Böylece görevi bırakması veya görevden alınması durumunda Okul Müdürü olarak atanmalıdır.